MSÜ sınavı ne zaman? ÖSYM, MSÜ sınav giriş belgesini yayımladı mı?

2020-2021 eğitim-öğretim yılında ÖSYM tarafından 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 14 Haziran'da düzenlenecek. Başvuruları 7 Ocak-10 Şubat 2020 tarihleri arasında alınan MSÜ sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek. MSÜ sınavı tercihleri nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar… MSÜ SINAVI NE ZAMAN? Öğerenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarfından düzenlenen MSÜ sınavı 14 Haziran Pazar günü tüm il merkezlerinde gerçekleştirilecek. Askeri öğrenci belirleme sınavı MSÜ, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek. MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemleri, 1-26 Haziran tarihlerinde 'https://personeltemin.msb.gov.tr' adresinde üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. İşlemler sırasında e-Devlet şifresi ve TC. kimlik no gerekecek.MSÜ TERCİH YAP 2020… MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR? 14 Haziran'da gerçekleşecek Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına dair giriş belgesi henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Giriş belgesi yayımlandığı an, şifreniz ve TC kimlik no ile https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilirsiniz. MSÜ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR? 1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar sınava başvurabilirlerancak, Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olacakları tarihe kadar diğervatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.),2) Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO)sadece erkek öğrenci alınacaktır.3) Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak2000 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01Ocak 1999 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir.Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21ve daha küçük olmalıdır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından kadınöğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (2000 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir.4) Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2020 yılında Harp Okulları veAstsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya döneminebakılmaksızın 2018 ve 2019 yılında mezun olmak (Daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar.),2017 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistemtarafından engellenecektir (MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2017ve öncesi mezun durumda olanlar dâhil).Lise ve dengi okulların tamamından bu maddede belirtilen tarihlerde mezun olan/mezun olabilecektüm adayların başvuru yapmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.5) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve YerleştirmeMerkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihinde yapılacak 2020 Milli Savunma Üniversitesi AskeriÖğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığıncabelirlenecek olan çağrı taban puanı almış olmak, 6) ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihinde yapılacak 2020 Milli Savunma Üniversitesi AskeriÖğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay MeslekYüksekokulları tercihlerini, 01 -26 Haziran 2020 tarihleri arasındahttps://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süreiçerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarınaçağrılmayacaklardır.). 7) Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere; a) Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca 27 Haziran 2020 tarihindeyapılacak 2020-YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)'ne katılmış (2019-YKS TYT sınavına girmiş, 200 veüzerinde puan almış adaylar, 2020-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler ancak, MSÜ teklifi doğrultusundaMSB'nin bir taban puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.) ve MSÜ'nün teklifi doğrultusundaMilli Savunma Bakanlığınca belirlenecek 2020-YKS TYT taban puanı almış olmak b) Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca 27 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan 2020-YKS TYT (2019 YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar, 2020-YKS TYT oturumunakatılmayabilirler, ancak, MSÜ teklifi doğrultusunda MSB'nin bir taban puan belirleyeceğini göz önündebulundurmalıdırlar.) ile 28 Haziran 2020 tarihinde yapılacak 2020-YKS Alan Yeterlilik Testlerine (AYT)katılmış, 2020-YKS Sayısal ve Eşit Ağırlık Puan türünden MSÜ'nün teklifi doğrultusunda Milli SavunmaBakanlığınca belirlenmiş taban puan türünü almış olmak, c) MSB tarafından belirlenecek olan taban puanı alamamış olan adayların, 2'nci seçimaşamalarına katılmış ve başarılı olmuş olsalar dahi taban puanını alamadıkları okul türü için askeri öğrenciadaylıkları sonlandırılır. 38) Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;a) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terörörgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamuimkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerinpropagandasını yapmamış olmak,c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref vehaysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,ç) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halençalışmamakta olmak,d) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet,hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii,ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflasgibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzerekaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birindenmahkûmiyeti bulunmamak,e) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalıhalleri bulunmamak,9) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasınaçevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümdenhükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,10) Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,11) Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsızolarak birlikte yaşamamak,12) 'Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı SağlıkYeteneği Yönetmeliği'nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahipolmak,13) Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliği ile Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu veyönetmeliğinde belirtilen 'Giriş Şartlarını' taşımak,14) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğerseçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,15) 'Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve YüksekokullardaOkuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle AyrılacakÖğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik'te belirtilen yüklenme ve kefaletsenetlerini düzenlemek,16) İlgili askeri okulda katıldıkları intibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak,

Bir önceki yazımız olan Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim devam edecek mi? Okul öncesi eğitim ne zaman başlıyor? başlıklı makalemizde Gündem ve Haber hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir