LGS kaçta bitecek? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS puan hesaplama nasıl yapılır?

LGS'nin başlamasıyla öğrenciler ve veliler LGS kaçta bitecek? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak gibi konuların yanıtlarını araştırdı. Peki, LGS kaçta bitecek? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar! LGS KAÇTA BİTECEK? Koronvirüs önlemleri ile gerçekleşecek olan LGS 09.30'da başlayacak ve 12.50'ye kadar sürecek. LGS, 12.50'de bitecek.50 soruluk sözel bölümden oluşan 1. Oturum 75 dakika, 40 sorudan oluşan sayısal bölüm ise 80 dakika sürecek. LGS'DE KAÇ SORU VAR? LGS birinci oturumda, 8. sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil konularından 50 soru yöneltilecek.LGS ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden 40 adet soru yöneltilecek. LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? LGS sonuçları, 16 Temmuz'da açıklanacak. SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK? Merkezi Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir. LGS PUAN HESAPLAMA – DERSLERE GÖRE AĞIRLIK KATSAYILARI LGS'de puan hesaplaması yapılırken kullanılacak ağırlık katsayıları belli oldu. Türkiye, Matematik, Fen Bilimleri derslerinin ağırlık katsayıları 4 olarak hesaplanacak. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ve yabancı dilin ise ağırlık katsayıları 1.Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen 'Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.' hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.

Bir önceki yazımız olan Danıştay, YKS'nin iptali başvurusunu reddetti başlıklı makalemizde Danıştay, Eğitim ve Haber hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir