İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı! İOKBS sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları neler?

İOKBS sınavı ne zaman? İlkokuldan liseye kadar eğitim gören öğrencileri kapsayan bursluluk sınavı için giriş belgeleri 10 Nisan günü erişime açılırken sınav ise 25 Nisan'da düzenlenecek. Sınav sonuçları ise 3 Temmuz'da belli olcak. İşte, İOKBS sınavı hakkında detaylar…Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği bursluluk sınavı başvuruları 5 – 17 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Başvurular,http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr adresleri üzerinden yapılabilecek. İOKBS bursluluk sınavı başvurusu için tıklayın… İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Bursluluk sınavı başvurusu E-Okul üzerinden 5-17 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.Veliler, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması durumunda, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecek.Öğrenci velisi, 'EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname' ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacak.Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacak.Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacak.İOKBS başvuru kılavuzu için tıklayın… İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ *Fotoğraflı sınav giriş belgesi 10 Nisan 2020'den itibaren elektronik ortamdan okulmüdürlükleri tarafından alınacak, mühür ve imza ile onaylandıktan sonra öğrenciye/öğrenci velisine teslim edilecektir.*Öğrencilere fotoğraflı, onaylı (mühürlü ve imzalı) sınav giriş belgesi posta yoluylagönderilmeyecektir.*Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.*Doğal afet, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonununteklifi üzerine ÖDSGM'nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.Fotoğraflı, onaylı s ınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler belgenin yenisini öğrenimgördüğü okul müdürlüğünden alabilecektir.*Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinde, sınavda alacağı sınav tedbir hizmeti de yer alacaktır. İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI NELER? *Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,*Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,*Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,*İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirmeyaptırımı/ cezası almamış olmak,*Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2019 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2020 Mali Yılı için tespit edilen 14.640,00 (ondörtbinaltıyüzkırk) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2019 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

Bir önceki yazımız olan Prosedür nasıl yazılır? TDK'ya göre prosedür mü, prosödür mü? Prosedür ne demek? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir