EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı! EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS nitelik kodları nedir?

ÖSYM’nin engelli kadrosunda yerleştirme yapabilmesi için adayın, 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS’ye girmiş veya 2016-Kura veya 2018-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekiyor. Peki, EKPSS kura ile engelli kamu personeli tercih işlemi nasıl ve nereden yapılır?ÖSYM, kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına 2019 EKPSS – kura ile engelli kamu personeli yerleştirme işlemi yapacak. Alıma yönelik kurumun internet adresinden tercih kılavuzu da yayımlandı. Adayların, bu kılavuzda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS’ye girmiş veya 2016-Kura veya 2018-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekmektedir.EKPSS tercih kılavuzu için tıklayın… EKPSS TERCİHLERİ 2019 NE ZAMAN YAPILACAK? Adaylar, 2019 EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzuna saat 13.30’dan itibaren erişebilecek. Tercihler, 19-23 Aralık 2019 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Aralık 2019 günü, saat 23.59’a kadar yapılacak.Kılavuza göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak tercih yapılacak. 2016-EKPSS VE 2018-EKPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR ÖSYM’nin sonrasında yaptığı bilgilendirme ile; 2016-Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına (2016-EKPSS) ve 2018-Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-EKPSS)katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellendi ve branş sıralamalarına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuştur. GENEL BAŞVURU ŞARTLARI *Türk vatandaşı olmak (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi gereğince Mavi Kartsahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadrolara başvuramazlar.).*18 yaşını tamamlamış olmak (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuşolmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devletmemurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibariyle alınmış olması gerekmektedir.).*Kamu haklarından mahrum bulunmamak.*Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği ile ilgili kurumun mevzuatında öngörülmesi halinde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olmak.*Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.*657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)*Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; ‘Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,…ifade eder.’ hükmü gereğince en az %40 ve üzerinde çalışabilir engelli olmak.*Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak. EKPSS NİTELİK KODLARI NEDİR? Adayların tercih yapacağı alana/bölüme göre belirlenen ve adaylarda bulunması gereken özelliklerin belirtildiği kısa kodlardır. Örneğin; 2001 sayılı nitelik kodu, ‘öğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak’ koşulunu ister. EKPSS 7363, 7361, 7365 NİTELİK KODU NEDİR? EKPSS 7363: (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü: Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı)’ nitelik kodunun istenildiği kadroları tercih edecek adayların; ‘Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına alınacak engelli sivil personelde, engelli raporu verilmesine esas teşkil eden hastalıklar, ruh sağlığı ve hastalıkları hariç, rapor kararlarında dikkate alınmaz. Bunların dışındaki hastalıklar hakkında birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanır.’ hükmü gereğince, bu kadrolara yerleştirilmeleri durumunda; ‘TSK’da Engelli Memur Olur’ raporunu almaları gerekmektedir.EKPSS 7361: (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Avukat)’ nitelik kodunun istenildiği Avukat kadrosunu tercih edecek adayların; Avukatlığa kabulün ruhsatnamenin verildiği andan itibaren hüküm ifade etmesi ve Avukatlığa kabulden sonra Avukat unvanının kullanılabilmesi sebebiyle, Avukat kadrolarını tercih edecek adayların Avukatlık Ruhsatnamesine tercih işlemlerinin son günü itibariyle sahip olmaları gerekmektedir. Aksi halde yerleştirmeleri yapılsa dahi atamaları yapılmayacaktır. Avukatlık stajının tamamlanması ve Avukatlık Ruhsatının alınması için başvuruda bulunulması adaylara ‘Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak’ koşulunun arandığı kadrolara başvuru hakkı vermez.EKPSS 7365: (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Emniyet Genel Müdürlüğü)’ nitelik kodunun istenildiği kadrolara; ‘Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılan atamalarda ve naklen atamalarda, A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Devlet memuru olarak atanmaya hak kazanırlar. Psikiyatrik hastalıklar açısından C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar ile tüm branşlar için D ve E dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Emniyet Teşkilatında devlet memurluğuna atanamazlar.’ hükmü ile 7’nci fıkrasında yer verilen; ‘Engelli personel olarak Emniyet Teşkilatına ataması yapılacak olanlarda, psikiyatrik hastalıklar açısından engel oranı bulunanlar Emniyet Teşkilatında devlet memurluğuna atanamazlar.’ hükümleri gereğince atama yapılmaktadır.

Bir önceki yazımız olan AÖF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir