Arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı! Arabuluculuk nedir? Arabuluculuk sınavı şartları

Arabulucu olabilmek için gerekli şartlar neler? 24 Kasım'da yapılan arabuluculuk sınav sonuçları Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı sayfasında sınava giren adaylara duyuruldu. Arabulucu ne iş yapar? Arabuluculuk sınavı ne zaman? ARABULUCU NEDİR? Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu amaçla çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çalışan tarafsız üçüncü kişidir. GÖREVİ NEDİR? Arabulucu, bu süreçte karar veren kişi olmaz, çözüm de önermez. Taraflar uyuşmazlığı kendileri uzlaşarak çözerler. Arabulucu, tarafların aralarındaki asıl uyuşmazlığı ve menfaatlerini tespit ederek bu konularda tartışmalarını ve çözüm bulmalarını sağlamaya çalışır. Arabuluculuk sınav sonucu sorgulama… ARABULUCU OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR 1. Türk vatandaşı olmak,2. Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,3. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak,4. Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak,5.Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak,6. Arabuluculuk eğitimini tamamlamak ve Bakanlığımızca yapılan yazılı sınavda başarılı olmak,gerekir.Bakanlıkça yapılacak sınavın yeri, tarihi, saati, sınava başvuru ve sınavla ilgili diğer hususlar Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü (www.hmgm.adalet.gov.tr) ve Daire Başkanlığımızın internet sitelerinde ilan edilmektedir.

Bir önceki yazımız olan KYK borcu siliniyor mu? KYK borcu erteleme nasıl yapılır? KYK borcu sorgulama başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir